วิธีการโอนชำระเงิน

การโอนชำระค่าสินค้าของบริษัทเราจะมี 2 วิธีด้วยกัน

          1. โอนชำระผ่านอินเตอร์เน็ต

          2. โอนชำระผ่านธนาคารดังนี้

 

****  โอนเงินมาทีบัญชีคุณ ภูมิ ชัยภัทรธนัย

 

          ธนาคารกรุงเทพฯ

         เลขที่บัญชี 057-0-45243-3

         สาขา ถ.สุขาภิบาล 1 รามอินทรา กม.8

 

 

          ธนาคารกสิกรไทย

         เลขที่บัญชี  603-2-00573-8

         สาขาย่อยซอยคู้บอน

 

 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ 

         เลขที่บัญชี 185-209536-2

         สาขา ย่อยซอยคู้บอน

                              *******************

Visitors: 51,249